Consulent MantelZ gastspreker tijdens Alzheimer Trefpunt

Op dinsdag 15 februari 2022 is er een Alzheimer Trefpunt in Heemskerk

Onderwerp: “Welke ondersteuning is er voor de mantelzorger”

Plaats: Zalencentrum De Jansheeren, Maltezerplein 1, 1961 JC Heemskerk
Tijd: Zaal open vanaf 19:00 uur
Start programma om 19:30 uur.

Mantelzorger zijn voor iemand met dementie is niet eenvoudig. Mensen kiezen er veelal niet voor, het overkomt hen. Gespreksleider Silvia Adrichem gaat in gesprek met Mart Witteman. Mart Witteman is mantelzorgconsulent in Heemskerk voor MantelZ, Centrum voor Mantelzorg. Hij komt veel over de vloer bij mensen die zorgen voor een naaste. Deze mantelzorgers hebben de handschoen opgepakt en zijn gaan zorgen voor iemand die hen dierbaar is, maar lopen soms vast of ervaren stress of overbelasting. De mantelzorgconsulent luistert, denkt mee en reikt handvatten aan om de zorgsituatie te ontlasten.

Er kan, geleidelijk of plotseling, veel veranderen in het leven van mantelzorgers. De progressieve aard van de aandoening zorgt voor een constant veranderende zorgsituatie. Mart Witteman komt vertellen wat de mantelzorgconsulent kan betekenen bij een (over)belaste zorgsituatie of in de preventie hiervan. Iedereen is welkom: mensen met geheugenproblemen, partners, kinderen, vrienden, buren en professionals. Het belooft een bijzondere avond te worden. De toegang is laagdrempelig en gratis. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Wat kunt u verwachten?
De bezoekers krijgen informatie van deskundigen en van mensen die uit eigen ervaring spreken. Bij elk Trefpunt worden deze mensen geïnterviewd door onze gespreksleider. Na dit gesprek is er gelegenheid om vragen, ook op andere gebieden, te stellen. Er is een tafel met brochures en andere literatuur om thuis nog eens rustig na te lezen.

Coronabeleid
Voor uw en onze veiligheid houden wij ons aan het beleid van Alzheimer Nederland: wij controleren uw Coronatoegangsbewijs, wij houden een presentielijst bij, bij binnenkomst wordt u gevraagd uw handen te ontsmetten, wij houden de 1,5 meter afstand aan en maken daarvoor gebruik van een grote zaal en iedereen krijgt een vaste zitplaats. En, bij klachten komt u natuurlijk niet.

Heeft u vragen:
Telefoon: 06 519 426 84 .
Mail: mkennemerland@alzheimervrijwilligers.nl.
Internet: www.alzheimer-nederland.nl/midden-kennemerland
Auteur: Teije Hooghiemstra, bestuurslid voorlichting.
t.hooghiemstra@alzheimervrijwilligers.nl

 

Scroll to top