Cursus ‘omgaan met dementie’ voor mantelzorgers

De cursus ‘ Omgaan met Dementie’ is bedoeld voor mantelzorgers en naasten van mensen met (beginnende) dementie. Er is net een  diagnose gesteld of er is sprake van een vermoeden van beginnende dementie waarbij nog geen diagnose gesteld is. Wanneer u en uw naaste hiermee te maken krijgt komt er veel op u af en heeft u wellicht vragen.

In de cursus geven we o.a. informatie over vormen van dementie en voorzieningen en ook is er ruimte om met  andere deelnemers in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen.

De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten van ieder drie uur en is gratis.

Cursus 1: Donderdag 19 en 26 oktober 13.30 – 16.30 uur in wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2, Beverwijk = VOL

Cursus 2: Donderdag 23 en 30 november van 9.30 – 12.30, in de Boogaert, De Boogaert 37, Castricum

Op dit moment zijn nog geen nieuwe cursusdata bekend.

 

Voor informatie bel:

Anita Osinga, 06-20598821 of Hanna Blankevoort, 06-122 70504 of mail naar info@mantelz.nl.

 

De cursus wordt georganiseerd door het Netwerk dementie Midden Kennemerland  samen met MaatjeZ en de casemanagers Dementie van de ViVa! Zorggroep

Scroll to top