Dementiemonitor 2022 Alzheimer Nederland begonnen

Zorgt u voor iemand met dementie? Of heeft u zelf dementie? Laat Alzheimer Nederland weten hoe het met u gaat en wat uw ervaringen zijn met de professionele zorg. Klik hier om de Dementiemonitor 2022 in te vullen.

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. Zo kunnen we beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen waar zij voor zorgen. Wat vinden mantelzorgers belangrijk? Hoe ervaren ze de zorg voor hun naasten? Deze en meer vragen stellen we mantelzorgers in de Dementiemonitor. Voor goede resultaten is het belangrijk dat zoveel mogelijk mantelzorgers de vragenlijst invullen. Het begrip mantelzorger wordt breed uitgelegd: iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de zorg voor iemand met dementie kan meedoen.

Tweejaarlijks onderzoek

Het onderzoek Dementiemonitor wordt elke twee jaar gehouden. Uit voorgaande onderzoeken kwam bijvoorbeeld naar voren, dat ongeveer 50% van de mantelzorgers zwaar tot zeer zwaar belast is. Het onderzoek wordt gehouden in samenwerking met het NIVEL.

Vragenlijst voor mensen met dementie

Dit jaar kunnen ook mensen met dementie een speciaal voor hen gemaakte vragenlijst invullen. Zo krijgen we een completer beeld van hoe zorg en ondersteuning wordt ervaren en hoe we beter kunnen opkomen voor de belangen van mensen met dementie.

De zorg verbeteren

De uitkomsten van de Dementiemonitor Mantelzorg deelt Alzheimer Nederland met het ministerie van VWS, zorgaanbieders en –verzekeraars en gemeenten. Ook Tweede Kamerleden maken er gebruik van. Zo beïnvloedt Alzheimer Nederland beslissingen met als doel de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie te verbeteren.

Helpt u mee?

U kunt de Dementiemonitor (mantelzorgers en mensen met dementie) op twee manieren invullen:

Online:  ga naar www.dementiemonitor.nl

 

Doet u het liever op papier?

Vraag een papieren vragenlijst aan : dementiemonitor@alzheimer-nederland.nl

of bel 033 – 303 25 02

Scroll to top