Interessant: MantelzorgNL publiceert ‘Visie op Mantelzorg 2022’

Per zorgvrager zijn er nu in potentie 15 mensen in de omgeving die mantelzorg kunnen bieden, in 2040 zijn er dat nog maar 6. Met de vergrijzing neemt de behoefte aan zorg toe. De druk op mantelzorg wordt groter. Het landelijk instituut MantelzorgNL heeft een toekomstvisie gepubliceerd.

Het resultaat van deze visie is omschreven in 5 punten:

1. Een omkering van systeemgericht stelsel naar mensgericht.

2. Borging van mantelzorg in alle (zorg)wetten.

3. Inperking van de vrijheid van instanties om aanpassingen in het nadeel van mantelzorgers door te voeren.

4. Faciliteren van de sociale basis.

5. Een onderscheid tussen lichte en zware vormen van mantelzorg.

Het hele rapport kunt u hier lezen:

MantelzorgNL Visie op mantelzorg 2022

↑ Scroll to top