‘Niet de professionele zorgverlener, maar de mantelzorger is de spil van de zorg’

In de Trouw-editie van 25 januari stond een groot artikel gepubliceerd over de waarde van de mantelzorgers. Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam vertelden over de waarde die mantelzorgers vertegenwoordigen binnen het zorgsysteem.

“Zorg ervoor dat aankomend zorgmedewerkers de mantelzorger behandelen als deskundige, bepleiten Rick Kwekkeboom en Yvette Wittenberg, beiden als onderzoeker verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam.

Trouw besteedde onlangs uitgebreid aandacht aan de gevolgen van de corona­crisis voor de inzet van mantelzorgers (18 januari). De situatie van Ria Keen, die mantelzorg verleent aan haar chronisch zieke broer, maakt duidelijk hoe de professionele zorg in deze periode haar werkdruk lijkt af te wentelen op de naasten van mensen met een zorgvraag.

Het voorbeeld is extra schrijnend omdat het illustreert wat er fundamenteel mis zit in de relatie tussen mantelzorgers en professionele zorgverleners.

Uit onderzoek is al decennia bekend dat de omvang van de in Nederland verleende mantelzorg zo’n vijf keer groter is als die van de professionele (thuis)zorg. De professionele hulpverlening komt in veel gevallen pas in beeld nádat familieleden en vrienden geruime tijd intensief zorg en ondersteuning hebben geboden.”

Het volledige artikel leest u hier

Scroll to top