‘Niets doen is geen optie’: over de toekomst van ouderenzorg

Minister Helder luidt de noodklok: er moet iets gebeuren in het beleid voor ouderenzorg. De vraag naar zorg neemt toe en het aantal zorgverleners neemt af, net als het aantal potentiële mantelzorgers. In het rapport dat de minister 5 juli bij de Tweede Kamer indiende, worden niet alleen bezuinigingen en maatregelen voorgesteld. De minister geeft ook een heldere boodschap: trek je eigen plan en wacht niet op de overheid.

Lees het hele artikel op de website van Markant

Markant is het centrum voor mantelzorg in Amsterdam, Diemen en Duivendrecht. Markant helpt mantelzorgers balans te vinden tussen zorgen voor een ander en zorgen voor zichzelf. Mantelzorgers kunnen bij ons terecht voor informatie, advies, cursussen, begeleiding en praktische ondersteuning, onder andere door de inzet van vrijwilligers.

Scroll to top