Over ons

MantelZ, Centrum voor Mantelzorg is een organisatie die mantelzorgers en professionals ondersteunt. Het werkgebied van MantelZ bestaat uit de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest. De ondersteuning wordt gefinancierd vanuit de gemeenten, met subsidies uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

U kunt zich bij ons registreren als mantelzorger. Dan houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Aan de registratie als mantelzorger bij MantelZ zijn geen kosten verbonden. Ook is er geen indicatie van het CIZ of verwijzing nodig.

Het team

Het team van MantelZ bestaat uit een diverse groep consulenten met allen hun eigen achtergrond en expertise. Één zaak hebben zij in ieder geval gemeen: De passie voor het ondersteunen en faciliteren van mantelzorgers!

Hanna Blankevoort

Mantelzorgconsulent en Respijtcoach Aandachtsgebied: Werk en Mantelzorg en Respijtzorg
06-12270504

Pauline Landwehr Johann

Mantelzorgconsulent & Mantelzorgmakelaar Castricum en Uitgeest
06-39331563

Evelien Duijker

Mantelzorgconsulent Aandachtsgebied mantelzorgers met een migratieachtergrond
06-10224731

Anita Osinga

Mantelzorgconsulent en vrijwilligerscoördinator Beverwijk
06-20598821

Nienke Bleeker

Mantelzorgconsulent Heemskerk en aandachtsgebied Jonge Mantelzorgers
06-51888115

Visie

MantelZ is dé plek voor steun aan mantelzorgers en kennis over mantelzorg, we bieden ondersteuning aan informele en formele organisaties, en versterken de mantelzorger . Dit doen we door vanuit onze expertise en van dichtbij de mantelzorger bij te staan met raad en daad, collega professionals expertise te bieden, en het thema mantelzorg actief te agenderen binnen en buiten de gemeenten waar we actief zijn.

 

Scroll to top