Alkcare

Het respijtaanbod

Kortdurend verblijf; hiervoor zijn vier kamers beschikbaar (3 op locatie Rekerheem, 1 op locatie Oldeburgh)

Alkcare levert intramurale zorg in de zorgcentra, extramurale (thuis-) zorg in de seniorencomplexen rondom de wijksteunpunten en de hoofdlocaties en levert voor psychogeriatrische cliënten dagbesteding. Logeren bij overbelasting van een partner waar meteen een tijdelijk plek voor gezocht wordt.

Contactgegevens
Alkcare Herenweg 91
1829 AC Alkmaar
Tel: 072- 564 40 00
www.alkcare.nl
info@alkcare.nl
Soort Respijtzorg
  • Logeeraanbod
Doelgroep
  • Volwassenen
  • Ouderen
Gemeente(n)
  • Castricum
  • Uitgeest
Financiering
  • Eigen bijdrage
  • WMO
Scroll to top