De Zonnebloem

Het respijtaanbod

Afhankelijk van de afdeling:
• huisbezoek
• aangepaste vakanties
• eten
• excursies
• koffie drinken
• muziek
• optredens
• spel
• theater
• wandelen
• winkelen

De plaatselijke afdelingen van de Nationale Vereniging De Zonnebloem zetten zich in om het welzijn te bevorderen van chronisch zieken, mensen met een fysieke beperking en hulpbehoevenden die daardoor dreigen te vereenzamen, ongeacht hun levensbeschouwing. De gasten moeten in principe wel nog zelfstandig wonen.

Doelgroep: Chronisch zieken, mensen met een fysieke beperking en hulpbehoevenden.

Contactgegevens
Beverwijk:
Riny Conijn : 06-30121764
www.zonnebloem.nl/beverwijk

Heemskerk
Nelleke Schoorl: 0251-248946
www.zonnebloem.nl/heemskerk

Castricum
René Korfage 06- 37456955
www.zonnebloem.nl/castricum-bakkum
zonnebloemcastricum@gmail.com

Uitgeest:
Janneke van den Kommer: 0251-312274
www.zonnebloem.nl/uitgeest
Soort Respijtzorg
  • Respijtzorg light
Doelgroep
  • Volwassenen
  • Ouderen
Gemeente(n)
  • Beverwijk
  • Castricum
  • Heemskerk
  • Uitgeest
Financiering
  • Gratis
  • Eigen bijdrage
Scroll to top