De ZorgSpecialist

Het respijtaanbod

• Wijkverpleging (VP & PV)
• Huishoudelijke zorg
• Palliatieve zorg
• Jeugdzorg (begeleiding thuis en op school)
• Kleinschalig wonen
• Logeren / Tijdelijk verblijf
• Groepsreizen voor mensen met dementie en hun naasten
• Odensehuis Heemskerk & Velsen*
• Casemanagement Dementie

* een informatie, -advies-en ontmoetingsplek voor mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers, en hun familie en vrienden.
(zie ook Odensehuis Heemskerk)

Zo lang mogelijk, veilig thuis – of net zoals thuis – blijven wonen en zoveel mogelijk plezier in het leven houden – ook als het minder goed gaat. Hier zetten we ons dagelijks voor in.

Voor ons is iedere cliënt en iedere zorgvraag uniek. Onze betrokken en deskundige medewerkers zorgen voor een aanpak die precies bij iemand past. Mensen kunnen voor alle zorg bij ons terecht.

Als je iets niet meer zelf kan, nemen we die taken op tijd over. Maar dat betekent niet automatisch dat je niet meer mee kunt doen in de maatschappij. Mensen die zorg nodig hebben, horen gewoon middenin de samenleving thuis. Niet aan de zijlijn, maar actief middenin. We bedenken steeds nieuwe plannen om dat te realiseren.

Ouderen, jeugd of andere doelgroepen die vergelijkbare zorg behoeven.

Specialisatie in zorg aan mensen met dementie en/of in de laatste levensfase

• WLZ

• WMO

• Zorgverzekeraar

• JGZ

• Particulier

 

Contactgegevens
Tel. 023 5100 200, info@dezorgspecialist.nl
www.dezorgspecialist.nl
Soort Respijtzorg
 • Aanwezigheidszorg
 • Dagopvang
 • Respijtzorg light
Doelgroep
 • Volwassenen
 • Jongeren
 • Kinderen
 • Ouderen
Gemeente(n)
 • Beverwijk
 • Castricum
 • Heemskerk
 • Uitgeest
Financiering
 • Jeugdwet
 • Eigen bijdrage
 • WLZ
 • WMO
 • Zorgverzekering
Scroll to top