Handen in Huis

Het respijtaanbod

24-uurs vervanging; minimaal 3 dagen (incl. de 2 tussenliggende nachten).

Handen in huis is een landelijk organisatie die zich richt op de 24-uurs vervanging van de vaste mantelzorger. Door deze vervanging kan de mantelzorger o.a. met een gerust hart op vakantie gaan. Ook kan de zorg worden ingezet indien de vaste mantelzorger voor een planbare opname naar het ziekenhuis moet.

 • Dementie
 • Chronisch zieken
 • Psychisch / psychiatrische beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Verstandelijke beperking
 • Meervoudige beperking
 • Auditieve beperking

Handen in Huis sluit geen doelgroep/ziektebeeld uit. Geen mantelzorgvervanging mogelijk wanneer:

 • De zorgvrager gedrag vertoont waardoor de veiligheid van de vrijwilliger geschaad kan worden.
 • De zorgvrager meerdere keren in de nacht geholpen moet worden.
 • De zorgvrager terminaal is.
 • Er behalve de zorgvrager een of meerdere minderjarige niet gehandicapte kinderen in huis verblijven.
 • De hulpvrager suïcidaal gedrag vertoont of een of meerdere suïcide pogingen gedaan heeft
 • De hulpvrager jonger dan 6 jaar is
 • De hulpvrager het er niet mee eens is dat een vrijwilliger de mantelzorger vervangt
 • Er geen noodzaak is tot 24 uurs zorg cq. Aanwezigheid

 

Contactgegevens
Kwekerijweg 2c
3709 JA ZEIST

030 - 659 09 70
info@handeninhuis.nl
https://handeninhuis.nl/
Soort Respijtzorg
 • Aanwezigheidszorg
Doelgroep
 • Volwassenen
 • Ouderen
Gemeente(n)
 • Beverwijk
 • Castricum
 • Heemskerk
 • Uitgeest
Financiering
 • Eigen bijdrage
 • PGB
 • Zorgverzekering
Scroll to top