Hartekamp Groep

Het respijtaanbod

• Ondersteuning in de thuissituatie door middel van inzet van specialistische wijkteams, waaronder ook opvoedingsondersteuning.
• Verlengde dagopvang voor scholen
• Vakantiedagopvang (bij de Wielewaal) ,
• Beperkte logeer/weekendopvang voor meervoudig beperkte kinderen
• Dagbesteding
• Tijdelijke plaatsing op crisisafdeling (aanvraag via Zorgkantoor) of ter observatie

De Hartekamp Groep is een middelgrote, kleinschalig werkende organisatie met als doel om de kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking te ondersteunen en te helpen zich te ontwikkelen.

Contactgegevens
Zadelmakerstraat 150
1991 JE Velserbroek

023-510 14 15
csp@hartekampgroep.nl
www.hartekampgroep.nl
Soort Respijtzorg
 • Dagopvang
 • Logeeraanbod
Doelgroep
 • Volwassenen
 • Jongeren
 • Kinderen
 • Ouderen
Gemeente(n)
 • Beverwijk
 • Castricum
 • Heemskerk
 • Uitgeest
Financiering
 • PGB
 • WLZ
 • WMO
Scroll to top