Hartekamp Groep

Het respijtaanbod

• Begeleiding in de thuissituatie.
• Beperkte logeer/weekendopvang tot 18 jaar.
• Dagbesteding voor Volwassenen 18+.
• Dagbehandeling tot 18 jaar.
• Tijdelijke observatie plekken. (Enkel WLZ VG7)

De Hartekamp Groep is een middelgrote, kleinschalig werkende organisatie. De Hartekamp Groep werkt aan een zo goed mogelijk leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

De vragen welke worden gesteld aan de Hartekamp Groep worden allereerst gescreend op mogelijk- en onmogelijkheden. Bij mogelijkheden wordt er samen met u gekeken naar wat er mogelijk is.

 

Contactgegevens
Zadelmakerstraat 150
1991 JE Velserbroek

023-510 14 15
csp@hartekampgroep.nl
www.hartekampgroep.nl
Soort Respijtzorg
 • Dagopvang
 • Logeeraanbod
Doelgroep
 • Volwassenen
 • Jongeren
 • Kinderen
 • Ouderen
Gemeente(n)
 • Beverwijk
 • Castricum
 • Heemskerk
 • Uitgeest
Financiering
 • PGB
 • WLZ
Scroll to top