Ilariazorg

Het respijtaanbod

Multiculturele dagbesteding voor volwassenen met sociale, psychische of somatische klachten.

Ilaria biedt multiculturele dagbesteding in Beverwijk met diverse culturen onder één dak, waar volwassenen bijeenkomen die sociale, psychische of somatische klachten ervaren.

Ilaria biedt begeleiding aan iedereen die kampt met psychische, sociale of somatische problemen, of met een (licht) verstandelijke beperking, waardoor extra ondersteuning nodig is om kracht, zelfredzaamheid en zelfregie te kunnen vergroten. De ambulant begeleiders zijn gespecialiseerd in multiproblematiek en hebben oog voor persoonskenmerken en de (culturele) achtergrond van cliënten.

Financiering
De ondersteuning van Ilaria wordt gefinancierd vanuit de Wmo (Beverwijk en Heemskerk), Jeugdwet en Wlz. Afhankelijk van de indicatie, de hoogte van de ondersteuning, de leeftijd, het huishouden en het inkomen of eigen vermogen geldt een eigen bijdrage (factuur via het CAK).

 

Contactgegevens
Breestraat 95,
1941 EG Beverwijk
tel: 085 760 0370
www.ilariazorg.nl
info@ilariazorg.nl

Soort Respijtzorg
 • Aanwezigheidszorg
 • Dagopvang
Doelgroep
 • Volwassenen
 • Jongeren
 • Ouderen
Gemeente(n)
 • Beverwijk
 • Heemskerk
Financiering
 • Eigen bijdrage
 • PGB
 • WLZ
 • WMO
Scroll to top