Landzijde

Het respijtaanbod

• Logeeropvang voor kwetsbare kinderen
• Dagbesteding voor volwassenen

Landzijde steunt mensen met een beperking en zorgt dat zij een prettige plek vinden bij zorgboeren. De zorgboerderijen die aangesloten zijn bij Landzijde zijn echte agrarische bedrijven in Noord-Holland (zie ook de Groeierij en Duinkant en het Kooghuis).

• Kwetsbare kinderen

• Psychisch / psychiatrische beperking

• Ouderen

• Mantelzorgers zijn welkom op de zorgboerderij en worden ondersteunt als daar behoefte aan is.

Contactgegevens
Johan Zandberg en Hillie Faber
Stationsweg 36
1441 EJ Purmerend
Tel 0299 – 474118
info@landzijde.nl www.landzijde.nl
Soort Respijtzorg
  • Dagopvang
Doelgroep
  • Volwassenen
  • Jongeren
  • Kinderen
  • Ouderen
Gemeente(n)
  • Beverwijk
  • Castricum
  • Heemskerk
  • Uitgeest
Financiering
  • WMO
Scroll to top