MET Heemskerk

Het respijtaanbod

- Activiteiten voor ouderen
- Activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking
- Activiteiten voor mensen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
- Lotgenotengroep NAH (niet aangeboren hersenletsel)
- Maatjesproject
- Beverwijkheemskerkvoorelkaar brengt mensen bij elkaar en is voor bewoners en organisaties: www.beverwijkheemskerkvoorelkaar.nl

MET Heemskerk is een organisatie voor sociaal werk in de regio Heemskerk/Beverwijk Wij verzorgen activiteiten en diensten, die erop zijn gericht dat mensen mee kunnen doen in de samenleving. We doen dit in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.

Contactgegevens
MET Heemskerk
Postbus 149
1960 AC Heemskerk
Tel: 088 8876800
info@metheemskerk.nl
www.metheemskerk.nl
Soort Respijtzorg
  • Aanwezigheidszorg
  • Respijtzorg light
Doelgroep
  • Volwassenen
  • Jongeren
  • Ouderen
Gemeente(n)
  • Beverwijk
  • Heemskerk
Financiering
  • Gratis
  • Eigen bijdrage
↑ Scroll to top