Ons Huis Heemskerk

Het respijtaanbod

• Dagopvang
• Weekendopvang
• Naschoolse opvang
• Opvang tijdens schoolvakanties
• Kort verblijf (logeren)

Ons Huis Heemskerk is een logeer- en dagopvang voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ons Huis kenmerkt zich door een veilige huiselijke sfeer, uitstekende zorg en professionele begeleiding.

Contactgegevens
Mimi van Wassem en Renate Bruijn
Griegstraat 15
1962 RJ Heemskerk
Tel: 0251- 245344
info@onshuisheemskerk.nl
www.onshuisheemskerk.nl
Soort Respijtzorg
  • Dagopvang
  • Logeeraanbod
Doelgroep
  • Jongeren
  • Kinderen
Gemeente(n)
  • Beverwijk
  • Heemskerk
Financiering
  • Jeugdwet
  • PGB
  • WLZ
Scroll to top