Respijthuis Alkmaar

Het respijtaanbod

• Van dagopvang tot een langer verblijf van maximaal zes weken.
• Indien gewenst kan een vaste afspraak per periode worden gemaakt: een dag in de week, een week per kwartaal, tijdens de zomervakantie.

Het Respijthuis Alkmaar is gevestigd in een villa in de wijk Hoefplan in Alkmaar, waar 3 kamers beschikbaar zijn met eigen douche en toilet. De 4e kamer is beschikbaar gesteld als dagbesteding ruimte voor cliënten met milde cognitieve stoornissen. Geopend van ma t/m zaterdag van 10-16.uur

Er zijn  45 vrijwilligers en 1 professionals betrokken die 24 uur per dag aanwezig zijn in het Respijthuis.

De lijf gebonden zorg wordt geleverd door de Thuiszorg van de Zorgcirkel team de Vleugels. Het Respijthuis is destijds opgezet door Marion in ’t Veld en haar dochter, die door eigen ervaring vonden dat mantelzorgers van chronische zieke mensen ontlast moesten worden.

Inmiddels is het Respijthuis Alkmaar een begrip in de regio en daar buiten.

Het logeren kan op basis van de Wet Langdurige Zorg Indicatie-PGB, -WMO, Ziektekostenverzekering en Particulier. De kosten voor het Respijthuis zijn € 174.58 per etmaal. Tevens is een dag opname mogelijk á € 75 per dag.  Reservering  gaat op basis van beschikbaarheid. Het Respijthuis Alkmaar heeft een contract afgesloten met o.a. de gemeenten Castricum en Uitgeest. Neem contact met uw gemeente op over de kosten.

Hiervoor kunt u contact opnemen met de consulent van het Bemiddelingsbureau Desiree Kiela. Op voorhand zal er geïnventariseerd worden of de zorgvraag passend is voor het Respijthuis. Bij onduidelijkheid over de zorgvraag zal er een huisbezoek plaatsvinden.

Contactgegevens
Adres: Van de Veldelaan 972
1816 PZ Alkmaar
Coördinator: Gertruud Bakker
email: gertruud.bakker@zorgcirkel.nl

Aanmelden:
Desiree Kiela: Tel 088-559 9777
email: bemiddelingsbureau.nk@zorgcirkel.nl
Soort Respijtzorg
 • Dagopvang
 • Logeeraanbod
Doelgroep
 • Volwassenen
 • Ouderen
Gemeente(n)
 • Beverwijk
 • Castricum
 • Heemskerk
 • Uitgeest
Financiering
 • Eigen bijdrage
 • PGB
 • WLZ
 • WMO
 • Zorgverzekering
Scroll to top