‘tHuis Lioba

Het respijtaanbod

'tHuis Lioba biedt een warm en gastvrij, tijdelijk verblijf voor ongeneeslijk zieken. Daarnaast is er ook mogelijkheid voor tijdelijk verblijf om de mantelzorger te ontlasten.

Volledige zorg, verpleging, inwoning en (psychosociale) begeleiding. In ‘tHuis Lioba in Egmond Binnen wordt palliatieve respijtzorg geboden. Er verblijven gasten die aansterken of herstellen van een ziekte terwijl de eventuele mantelzorgers thuis op adem kunnen komen. Het verblijf varieert van een paar dagen tot een aantal weken.

De stichting waaronder ‘tHuis Lioba valt, biedt hospice- en respijtzorg, verspreid over Alkmaar, Schoorl en Egmond Binnen, maar soms ook voor gasten die van buiten de regio komen, zoals Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk.

Er wordt ook respijt zorg, een tijdelijk verblijf, geboden aan zorgvragers met een chronische aandoening of lichamelijke beperking.

’t Huis Lioba biedt laag complexe zorg.

Contactgegevens
Herenweg 85
1935AH Egmond-Binnen

072-2029163
www.thuis-lioba.nl
info@thuis-lioba.nl
Soort Respijtzorg
 • Logeeraanbod
Doelgroep
 • Volwassenen
 • Ouderen
Gemeente(n)
 • Beverwijk
 • Castricum
 • Heemskerk
 • Uitgeest
Financiering
 • Eigen bijdrage
 • PGB
 • WLZ
 • WMO
 • Zorgverzekering
Scroll to top