ViVa! Zorggroep Dagbeweging

Het respijtaanbod

Zinvolle dagbesteding met o.a. gezamenlijke maaltijd, en contact en met de mantelzorgers
Cliënten van de dagbehandeling van Meerstate kunnen, met indicatie, een midweek logeren (mogelijkheid eerste week van de maand)

ViVa! Dagbeweging staat voor ontmoeten en verbinden. Dagbeweging bij ViVa! Zorggroep is een vernieuwde vorm van dagbesteding waarbij we ons focussen op de cliënt van nu en die van de toekomst. Tijdens onze dagen kiezen we voor verschillende vormen van beweging. Want bewegen laat het lichaam werken, geeft de hersenen lucht en zorgt voor creativiteit.

We zijn er voor kwetsbare ouderen, mensen met NAH (niet-aangeboren hersenletsel) of revalidanten die nog thuis wonen. De wensen en behoeften van deelnemers staan voorop, er is een vrije keuze in het activiteiten aanbod en we werken nauw samen met de buurt.

 

 

Contactgegevens
Coördinatoren ontmoetingscentra
Tel. 088 995 80 00 (algemeen nummer)

www.vivazorggroep.nl/dagbeweging
dagbeweging@vivazorggroep.nl

Ontmoetingscentrum Lommerlust Beverwijk
Tel. 088 995 7131

Ontmoetingscentrum Sint Agnes / Samenhof in Heemskerk
Tel. 088 995 72 00

Wijkcentrum Waterrijck Heemskerk,
Tel. 088 995 7874

Ontmoetingscentrum Meerstate Heemskerk Tel 088 - 995 74 71

Ontmoetingscentrum De Boogaert Castricum, T 088 – 995 75 71

Ontmoetingscentrum Strammerzoom,
De Serre in Akersloot,
Tel: . 088 - 995 79 50
Soort Respijtzorg
 • Dagopvang
 • Logeeraanbod
 • Respijtzorg light
Doelgroep
 • Volwassenen
 • Ouderen
Gemeente(n)
 • Beverwijk
 • Castricum
 • Heemskerk
 • Uitgeest
Financiering
 • WLZ
 • WMO
Scroll to top