ViVa! Zorggroep

Het respijtaanbod

In Elsanta in Beverwijk zijn er 2 plaatsen logeerzorg.
voor meer informatie over logeerzorg in Elsanta:
MaatjeZ: Hanna Blankevoort: 06 122 705 04 of h.blankevoort@maatjez.nl

Dagbesteding (Dagbeweging), verpleging, huishoudelijke hulp, thuisbegeleiding (individuele begeleiding) en kortdurend verblijf (zoals logeren).
Ledenservice:
• Praktische dienstverlening aan huis (pedicure/kapper/klussen dienst): Servicepaspoort
• Maaltijdvoorziening aan huis
• Restaurantvoorzieningen in de wijk
• Welzijnsprogramma op de locatie in de wijk
• Uitbureau voor uitstapjes en activiteiten
• Persoonsalarmering

ViVa! Zorggroep biedt een compleet pakket aan ondersteuning, diensten en zorg voor alle inwoners in het werkgebied Kennemerland.

Ouderen of andere doelgroepen die vergelijkbare zorg behoeven. O.a. dagbesteding en logeerzorg (Elsanta).

Afhankelijk van de zorg: WLZ, WMO, zorgverzekering en particulier

 

 

 

 

Contactgegevens
Afdeling Zorgbemiddeling
Tel: 088 – 995 8640
Mail: zorgbemiddeling@vivazorggroep.nl

Afdeling Ledenservice
Tel 088 - 995 8820
https://www.vivazorggroep.nl/ledenservice
Soort Respijtzorg
 • Aanwezigheidszorg
 • Dagopvang
 • Logeeraanbod
Doelgroep
 • Volwassenen
 • Ouderen
Gemeente(n)
 • Beverwijk
 • Castricum
 • Heemskerk
 • Uitgeest
Financiering
 • Eigen bijdrage
 • PGB
 • WLZ
 • WMO
 • Zorgverzekering
Scroll to top