Zoals Thuis

Het respijtaanbod

Dagbesteding voor thuiswonende mensen met geheugenproblemen, zoals dementie, uit Uitgeest.
Zoals Thuis Uitgeest biedt op maandag tot en met vrijdag groepsbegeleiding voor één of meer dagen per week. Een dag, ofwel twee dagdelen, bestaat uit een ochtend met aansluitend de middag. Afname is afhankelijk van de benodigde zorg en de indicatie die de gemeente heeft afgegeven.

Zoals Thuis Uitgeest is gevestigd midden in de oude dorpskern van Uitgeest.

Het aantal ouderen varieert per dag. De capaciteit van de dagbesteding biedt ruimte voor ongeveer 10 personen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met ieders persoonlijke wensen en behoeften. Een dagelijkse activiteit is het gezamenlijk bereiden en nuttigen van de warme maaltijd.

 

Contactgegevens
Zoals Thuis
Ilona Rijkens
Achterloet 30,
1911 CL Uitgeest

06 – 33 66 98 52
info@dagbesteding-zoalsthuis.nl
https://dagbesteding-zoalsthuis.nl
Soort Respijtzorg
  • Dagopvang
Doelgroep
  • Volwassenen
  • Ouderen
Gemeente(n)
  • Uitgeest
Financiering
  • Eigen bijdrage
  • PGB
Scroll to top