Zorgbalans

Het respijtaanbod

Ontmoetingscentra voor activiteiten, praatgroepen en informatiebijeenkomsten. Kortdurend verblijf, verzorging. Prettig Thuis (VPT)

Zorgbalans is een grote ouderenzorg-organisatie in de regio Kennemerland. Zorgbalans helpt mensen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk zelfstandig en op een eigen wijze vorm en inhoud te geven aan hun leven. Zorgbalans biedt tijdelijke en langdurige verpleging, verzorging, huishoudelijke ondersteuning, behandeling, revalidatie en begeleiding bij dementie. Dat doen zij bij mensen thuis en in hun ontmoetingscentra en woonzorglocaties.

Ouderen of andere doelgroepen die vergelijkbare zorg behoeven.

 

Contactgegevens
Afdeling Zorgbemiddeling
Leidsevaart 588, 3e etage
2014 HT Haarlem
Tel: 023-8910550

zorgbemiddeling@zorgbalans.nl
www.zorgbalans.nl
Soort Respijtzorg
 • Aanwezigheidszorg
 • Dagopvang
 • Logeeraanbod
Doelgroep
 • Volwassenen
 • Ouderen
Gemeente(n)
 • Beverwijk
 • Castricum
 • Heemskerk
 • Uitgeest
Financiering
 • Eigen bijdrage
 • WLZ
 • WMO
 • Zorgverzekering
↑ Scroll to top