Zorghotels

Het respijtaanbod

• herstel / revalidatie na een operatie in het ziekenhuis
• overbruggingszorg
• tijdelijke ontlasting van mantelzorgers
• vakantie met zorg

Een zorghotel biedt een tijdelijk verblijf, met de zekerheid van 24 uur per dag verpleging en verzorging. Er wordt veel waarde gehecht aan comfort, privacy en service. Waar u in een ziekenhuis patiënt bent, verwelkomt het zorghotel u als gast. Naast algemene verpleging en verzorging schenken veel zorghotels ook aandacht aan fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie en diëtetiek.

Doelgroep:

• Mensen die moeten revalideren

• Mensen die zorg nodig hebben en met vakantie willen

• Mensen die zorg nodig hebben en dit tijdelijk niet kunnen krijgen (overbrugging of respijtzorg)

Kosten:

De kosten voor een verblijf in een zorghotel zijn afhankelijk van uw situatie, gaat het bijvoorbeeld om eerstelijnsverblijf na een operatie in het ziekenhuis, of hebt u al een zorgindicatie en zoekt u tijdelijke vervanging voor mantelzorg. Het is raadzaam om altijd vooraf informatie in te winnen bij uw eigen zorgverzekeraar, zodat u precies weet waar u financieel aan toe bent. Zorghotels helpen u ook graag bij het berekenen van uw vergoeding voor een verblijf in een zorghotel.

 

Contactgegevens
www.zorghotels.nl
info@zorghotels.nl
Op de website staat de informatie van alle zorghotels met contactgegevens.
Soort Respijtzorg
  • Logeeraanbod
Doelgroep
  • Volwassenen
  • Ouderen
Gemeente(n)
  • Beverwijk
  • Castricum
  • Heemskerk
  • Uitgeest
Financiering
  • WLZ
  • Zorgverzekering
Scroll to top