Zorghotels

Het respijtaanbod

• herstel / revalidatie na een operatie in het ziekenhuis
• overbruggingszorg
• tijdelijke ontlasting van mantelzorgers
• vakantie met zorg

Een zorghotel biedt een tijdelijk verblijf, met de zekerheid van 24 uur per dag verpleging en verzorging. Er wordt veel waarde gehecht aan comfort, privacy en service. Waar u in een ziekenhuis patiënt bent, verwelkomt het zorghotel u als gast. Naast algemene verpleging en verzorging schenken veel zorghotels ook aandacht aan fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie en diëtetiek.

• Mensen die moeten revalideren

• Mensen die zorg nodig hebben en met vakantie willen

• Mensen die zorg nodig hebben en dit tijdelijk niet kunnen krijgen (overbrugging of respijtzorg)

Via:

eerstelijnsverblijf (ELV)

• zorg en verblijf worden vergoed vanuit de basisverzekering.

• Soms wordt er een kleine toeslag gevraagd voor de hotelfaciliteiten

Zorgindicatie:

• Vergoeding zorgkosten als u een indicatie (CIZ) heeft. Zorg op basis van het zorgplan.

• Vergoeding verblijfskosten is

afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw verzekeringspakket,

Het is raadzaam om altijd vooraf informatie in te winnen bij uw eigen zorgverzekeraar, zodat u precies weet waar u financieel aan toe bent.

Zorghotels helpen u ook graag bij het berekenen van uw vergoeding voor een verblijf in een zorghotel.

 

 

Contactgegevens
https://www.zorghotels.nl/
op de website staat de informatie van alle zorghotels met contactgegevens
info@zorghotels.nl.
Soort Respijtzorg
  • Dagopvang
  • Logeeraanbod
Doelgroep
  • Volwassenen
Gemeente(n)
  • Beverwijk
  • Castricum
  • Heemskerk
  • Uitgeest
Financiering
  • WLZ
  • Zorgverzekering
Scroll to top